Gia công khuôn mẫu nắp hố ga

Vật liệu: nhôm

Khối lượng: 100kg-600kg

Dùng để đúc sản phẩm trên khuôn Furan và khuôn tươi

 

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Gia công khuôn mẫu nắp hố ga
icon phone Call me now!