Gia công sản phẩm lớn

Gia công đĩa gương thủy điện

Vật liệu: Thép carbon C50

Khối lượng: 110kg

Kích thước( D R C): 790*790*54

Nguyên công thực hiện: Gia công tinh

Độ chính xác: 0.126µm

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Gia công đĩa gương thủy điện
icon phone Call me now!