Gia công chế tạo chi tiết thùng xe

Vật liệu: Thép tấm, thép hộp

Kích thước: 3660 x 1846 x 2340 mm

Khối lượng: 750 Kg

Nguyên công: Gia công thô + Hàn kết cấu + Tổ hợp 

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Gia công chế tạo chi tiết thùng xe
icon phone Call me now!