Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

板金

水力発電用設備

圧延製品グループ

石灰岩用ミル グループ

ボディ, カーバ、ポンプ

機械板金

Customer

(+84) 024 35587953 Sales@hameco.com.vn 板金