Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

大型製品加工

Equalizer & Bogie (機械加工ボギ)

工程:荒仕上げ+機械加工

品質:ISO 9001:2008

Sales@hameco.com.vn Equalizer & Bogie (機械加工ボギ)
icon phone Call me now!