Đúc thép

Sản phẩm khác
Đúc thép

TRỌNG LƯỢNG: 70 KG

KÍCH THƯỚC: 600x550x250(mm)

VẬT LIỆU: THÉP C45

MÃ HS: 84818099

Đúc thép

Kích thước:  150x100xØ30 (mm)

Trọng lượng:  2,5 (kg)

Vật liệu:  Thép C45

Mã Hs: 73182400

Đúc thép

Kích thước: 1000x450x80mmm

Mác vật liệu: SUS304

Khối lượng: 190 kg

Mã Hs: 84149029

Đúc thép

Khối lượng: 25.5 kg

Nguyên công thực hiện: Đúc+Gia công thô+ Gia công tinh+ Phun bi+ Tôi bề mặt+ Ủ khử ứng suất

 

Năng lực thiết bị

Furan nhựa cát là một loại cát tự cứng phù hợp với những sản phẩm đúc kim loại yêu cầu chất lượng bề mặt cao, phức tạp, dung sai yêu cầu nhỏ, có
kích thước từ hàng chục kilogram đến hàng chục tấn.

Cát được tái sinh 95% qua hệ thống tái sinh cát tự động.

 

Sản phẩm phù hợp: Chi tiết có trọng lượng lớn và phức tạp
Vật liệu phù hợp: Gang xám, Gang cầu, thép
Trọng lượng: Max. 8000 Kg/Chi tiết
Kích thước: 3000x3000x3000mm
Năng lực đúc: 9000 tấn/năm

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Đúc thép
icon phone Call me now!