Kết cấu thuỷ điện

Dầm và khung tua bin thủy điện

Dầm và Khung tua bin thủy điện

Khối lượng: 8,022.22 kg

Vật liệu: Thép có nguồn gốc Hàn Quốc/Nhật Bản S355J2 

Quy trình: Gia công + Hàn tổ hợp + Phun bi làm sạch + Sơn 

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Dầm và khung tua bin thủy điện
icon phone Call me now!