Gia công sản phẩm lớn

Cụm tấm đế động cơ

Vật liệu: SS400

Khối lượng: 20000 Kg

Nguyên công: Gia công thô + Gia công tinh + Hàn kết cấu + Tổ hợp + Phun bi

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Cụm tấm đế động cơ
icon phone Call me now!