Kết cấu thuỷ điện

Cửa van phẳng thủy điện

Vật liệu: Q345B

Khối lượng: 40 tấn
Kích thước: 6000x6000

 

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Cửa van phẳng thủy điện
icon phone Call me now!