Gia công sản phẩm lớn

Con lăn gai G10 – Dây chuyền cán thép

Kích thước: ø250x1000 (mm)

Trọng lượng: 160 (kg)

Vật liệu: FCD 600-3

Mã HS: 73269099

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Con lăn gai G10 – Dây chuyền cán thép
icon phone Call me now!