Chân cột đèn

Kích thước: nhỏ nhất 220*150*50 mm, lớn nhất Ø650*35 mm

Khối lượng: 3kg-34kg

Vật liệu: FCD 500-7 + FC 200

Nguyên công: Đúc+ Gia công tinh+ Phun bi

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Chân cột đèn
icon phone Call me now!