Gia công sản phẩm lớn

Cẩu trục chân đế

Vật liệu: SS400, C45, Q345B

Khối lượng: 160000kg 

Công đoạn: Đúc+ Gia công thô+ Gia công tinh+ Hàn kết cấu+ Tổ hợp+ Phun bi+ Tôi bề mặt+ Ủ khử ứng suất

 

 

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Cẩu trục chân đế
icon phone Call me now!