Cẩu trục 2 dầm 15T và 90T

Vật liệu: SS400

Khối lượng: 29.000kg và 89.000kg

Nguyên công thực hiện: Đúc + Gia công thô + Gia công tinh + Hàn kết cấu + Tổ hợp + Phun bi + Tôi bề mặt + Ủ khử ứng suất

Năng lực thiết bị

Furan nhựa cát là một loại cát tự cứng phù hợp với những sản phẩm đúc kim loại yêu cầu chất lượng bề mặt cao, phức tạp, dung sai yêu cầu nhỏ, có
kích thước từ hàng chục kilogram đến hàng chục tấn.

Cát được tái sinh 95% qua hệ thống tái sinh cát tự động.

 

Sản phẩm phù hợp: Chi tiết có trọng lượng lớn và phức tạp
Vật liệu phù hợp: Gang xám, Gang cầu, thép
Trọng lượng: Max. 8000 Kg/Chi tiết
Kích thước: 3000x3000x3000mm
Năng lực đúc: 9000 tấn/năm

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Cẩu trục 2 dầm 15T và 90T
icon phone Call me now!