Kết cấu máy

Cẩu trục 2 dầm 15T và 90T

Vật liệu: SS400

Khối lượng: 29.000kg và 89.000kg

Nguyên công thực hiện: Đúc + Gia công thô + Gia công tinh + Hàn kết cấu + Tổ hợp + Phun bi + Tôi bề mặt + Ủ khử ứng suất

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Cẩu trục 2 dầm 15T và 90T
icon phone Call me now!