Kết cấu thuỷ điện

Buồng xoắn thủy điện

Vật liệu:S355J2

Khối lượng:16427kg

Công đoạn:Gia công+ Hàn+ Tổ hợp+ Bắn bi+ Ủ khử ứng suất

 

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Buồng xoắn thủy điện
icon phone Call me now!