Buồng bánh xe công tác Turbine - Dự án thuỷ điện

Vật liệu: Q345B

Kích thước: 4620x4620x1200

Cân nặng: 6475 kg

Nguyên công thực hiện: Gia công tinh + Hàn kết cấu + Phun bi + Ủ khử ứng suất

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Buồng bánh xe công tác Turbine - Dự án thuỷ điện
icon phone Call me now!