Bơm trục ngang 36000m3/h

Kích thước: 2000x2000x1500 (mm)

Trọng lượng: 2500 (kg)

Vật liệu: FC-250

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Bơm trục ngang 36000m3/h
icon phone Call me now!