Kết cấu vỏ thân bồn

Bơm

Kích thước:  Ø1200 x3000 (mm), 2000x2000x1500 (mm)

Trọng lượng: 1000- 4000 (kg)

Vật liệu: Thép Q 345, FC-250

 

 

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Bơm
icon phone Call me now!