Gia công chính xác

Bệ động cơ

Vật liệu: thép SS400

Kích thước: Ø1400*35 mm và Ø1700*50 mm

Khối lượng: 70 kg và 690 kg

Nguyên công: Gia công thô+ gia công tinh+Hàn kết cấu

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Bệ động cơ
icon phone Call me now!