Bánh xe chủ động

Kích thước: D500x130  (mm)

Trọng lượng:  221,89 (kg)

Vật liệu: Thép C45

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Bánh xe chủ động
icon phone Call me now!