GIA CÔNG

Bánh răng chủ động

Kích thước: m=10, z=44; ø480x100(mm)

Trọng lượng: 50 (kg)

Vật liệu: Gang xám 21-40

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Bánh răng chủ động
icon phone Call me now!