Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

加工

精密加工

大型製品加工

Sales@hameco.com.vn 機械加工の精度がたかい。HAMECO会社、
icon phone Call me now!