Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

大型製品加工

36000m3/h横ポンプロッド

サイズ: 2000x2000x1500 (mm)

重量: 2500 (kg)

材質: FC-250

Sales@hameco.com.vn 36000m3/h横ポンプロッド
icon phone Call me now!