GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN HAMECO 2023

04/10/23

Được sự đồng ý của Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty, từ ngày 20/03/2023 đến ngày 09/04/2023 Công Đoàn Công ty phối hợp cùng Đoàn Thanh Niên Công ty tổ chức giải bóng đá thanh niên Hameco 2023. Đây là chuỗi các hoạt động nhằm chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023) và 65 năm ngày thành lập Công ty Cơ Khí Hà Nội (12/04/1958 – 12/04/2023).