bg banner

Xí nghiệp Chế tạo máy và Phụ tùng 1

Sản xuất các loại máy tiện vạn năng, máy bào ngang, máy khoan cần, máy khoan bàn, máy tiện chương trình hiển thị số, máy tiện sứ chuyên dùng và các phụ tùng đi theo máy.

 

toancanhMCC

Xí nghiệp Chế tạo máy và Phụ tùng 1

 

MCCkiemtramay

Sản phẩm máy tiện truyền thống

 

MCCsonmay

Sơn, bảo dưỡng máy công cụ

 

MCCsanxuatchitiet

Gia công chi tiết máy công cụ

 

MCCsxmay

Dàn máy gia công chi tiết máy công cụ

 

MCCxuongsx

MCClonhietluyen

MCCdieukhienlonhietluyen

Điều khiển lò nhiệt luyện chi tiết máy công cụ

 

MCCchuyengia1

MCCchuyengia2

MCC CGTV

Chuyên gia Đức đến hỗ trợ cải tiến sản phẩm máy công cụ

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập