bg banner

Xí nghiệp Đúc

- Có khả năng sản xuất xuất khẩu chi tiết đúc với số lượng lớn, bằng dây chuyền đúc công suất 12.000 tấn/năm với công nghệ FURAN, cát tươi vào loại tiên tiến nhất hiện nay. 

 

- Đúc được sản phẩm gang nặng tới 15.000kg/chi tiết

- Đúc được các sản phẩm thép nặng tới 8.000kg/chi tiết

 

toancanhXND

Xí nghiệp Đúc

 

XNDdaychuyencattuoi

Dây chuyền khuôn cát tươi công suất 70 hòm khuôn/giờ

XNDvanhanhdaychuyencattuoi

Hệ thống trộn cát của Dây chuyền khuôn cát tươi

XNDlamkhuon

Làm khuôn cát Furan

XNDnauluyen

XNDkiemtralieu

Nấu luyện

XNDkiemtranhietdoXNDrotkhuonXNDrotkhuon2

Rót khuôn

XNDlamsachchitiet

Làm sạch chi tiết

XNDmayquangphokiemtraTP

Kiểm tra thành phần bằng máy Quang phổ phát xạ tại Xí nghiệp Đúc

mocmau

Sản phẩm mộc mẫu

kiemtrasanphamduc

Sản phẩm đúc chi tiết Buồng bơm

sanphamduc5

Sản phẩm Bệ máy

sanphamduc6

Sản phẩm đúc Cánh hướng thủy điện

sanphamduc7

Sản phẩm đúc chi tiết hộp số cho Cty Bray Controls (Mỹ)

sanphamduc8

Sản phẩm chi tiết đúc xuất khẩu

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập