bg banner

Trường Trung học công nghệ chế tạo máy

 Được thành lập từ ngày 14 tháng 06 năm 1961 theo Quyết định 194/BCNNg-KB2 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ký, với mục tiêu là tự đào tạo nguồn nhân lực cho nhà máy Cơ khí Hà Nội. Trường được lấy tên là Trường Kỹ thuật nhà máy Cơ khí Hà Nội đã đào tạo liên tục nhiều khóa học sinh ở trình độ Công nhân bậc 2/7 và 3/7 các nghề Cơ khí, Điện v..v... đáp ứng tốt nhu cầu của nhà máy cũng như các nhà máy khác trên địa bàn Thủ đô về cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng.

TruongTHCNCTM khuonvien

Một góc khuôn viên trường

TruongTHCNCTM hoclythuyet

TruongTHCNCTM hoclythuyet2

Giờ học lý thuyết

TruongTHCNCTM thuctap2

TruongTNCNCTM thuchanh

Thực hành

 

TruongTHCNCTMhuongdanthuctap

TruongTNCNCTM thuctap

Hướng dẫn thực hành tại Xưởng trường

 

 Sau nhiều năm đào tạo Công nhân kỹ thuật, nhà trường đã được nâng cấp lên đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp và ngày 12 tháng 06 năm 1998, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Việt Nam đã ra quyết định thành lập Trường Trung học Công nghệ Chế tạo máy. Kể từ ngày thành lập trường năm 1961 tới nay, trong 52 năm hoạt động liên tục Trường Trung học Công nghệ Chế tạo máy đã phát triển mạnh từ quy mô đào tạo 200 học sinh/ năm lúc đầu lên gần 3000 học sinh với 10 hệ, ngành, nghề đào tạo hiện nay.

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập