bg banner

Tiếp nhận giấy chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015

Ngày 28/08/2018 Công ty Cơ khí Hà Nội đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) - Tổng cục đo lường chất lượng trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với phạm vi: "Thiết kế, sản xuất, lắp đặt máy công cụ và thiết bị công nghiệp; Cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan" 

Công ty Cơ khí Hà Nội đạt được chứng nhận Quản lý chất lượng ISO 9001 từ năm 2000, đến nay để bắt kịp xu hướng phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế Công ty Cơ khí Hà Nội đã hoàn tất các thủ tục cuối cùng để lấy chứng nhận ISO 9001:2015.

ISO 9001 đã trở thành công cụ quản lý mang tính chiến lược và phát triển của nhiều tổ trên toàn thế giới. Công ty Cơ khí Hà Nội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là bước đi đúng hướng. Chắc chắn hệ thống quản lý được chuẩn hóa này đã đem đến cho Cơ khí Hà Nội rất nhiều thành tựu trong việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao đến khách hàng mà còn là công cụ hiệu quả để quản lý các rủi ro, tối ưu hóa hệ thống quản lý và các quá trình để phù hợp với tiêu chuẩn theo cách thức hiệu quả về thời gian và chi phí.

 

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập