bg banner

Các loại máy công cụ và phụ tùng

Sản xuất các sản phẩm máy gia công hiện đại đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Ngoài khả năng chế tạo các loại sản phẩm máy công cụ truyền thống như máy tiện vạn năng, máy bào ngang, máy khoan cần, máy khoan bàn…Trong những năm gần đây Công ty cũng đã đầu tư, hợp tác với các hãng nổi tiếng của CHLB Đức, Nhật Bản, CH Séc… để phát triển sản xuất các sản phẩm máy gia công hiện đại đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

CKCX3MCV

Máy cưa vòng ARG 250 xuất khẩu sang CH Séc

 

CKCX2MCV

Khách hàng kiểm tra máy cưa vòng ARG250 xuất khẩu sang CH Séc

 

CKCX4MCV

Khách hàng kiểm tra máy cưa vòng ARG400 xuất khẩu sang CH Séc

 

catalogue maytienT630A

MCCsonmay

Máy tiện T630A - 1500

 

MCCkiemtramay

Máy tiện T18A

Catalogue maykhoanK525A

Máy khoan K525A

 

 

CKCX1

Gia công chi tiết trên máy phay 

CKCX5

Gia công các chi tiết máy cưa vòng

 

MCCsanxuatchitiet

MCCsxmay

Gia công chi tiết máy công cụ

 

MCCdieukhienlonhietluyen

Trung tâm điều khiển lò nhiệt luyện

MCClonhietluyen

Hệ thống lò nhiệt luyện

 

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập