bg banner

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

Văn phòng công ty:
76 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84)24.38584416/38584354/38584475 - Fax: (84)24.38583268
Email: contact.ckhn@hameco.com.vn - Website: www.hameco.com.vn

Phòng Kinh Tế Đầu Tư:
Tel: (84)24.35587952(Hà Nội),(84)222.3798808(Bắc Ninh) - Fax: (84)24.35587953 - 
Email: ngochung68@hameco.com.vn

Phòng Kinh Tế Kế Hoạch:
Tel: (84)24.38587054(Hà Nội),(84)222.3798586(Bắc Ninh) - Fax: (84)222.3798286 -
Email: ttcntd@hameco.com.vn

Điền thông tin liên hệ vào biểu mẫu sau đây:

Name:*
E-mail:*
Subject:*
Message:*

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập