bg banner

Bảng vàng thành tích

Các danh hiệu thi đua :

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng. năm của quyết định công nhận thi đua ; Cơ quan ban hành quyết định
2005 Cờ thi đua của Bộ Quyết định số 4388/QĐ-BCN ngày 30/12/2005
2007 Cờ thi đua của Công đoàn Công thương Quyết định số 084/QĐ-CĐCT ngày 26/02/2008
2008 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 530/QĐ-TĐKT ngày 25/12/2008
2009 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 025/QĐ-TĐKT ngày 05/01/2010
2010 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 751/QĐ-TĐKT ngày 28/12/2011
2011 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 053 /QĐ-TĐKT ngày 10/01/2012
2012 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 785/QĐ-TĐKT ngày 25/12/2012

 

Các hình thức khen thưởng :

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng. năm của quyết định công nhận thi đua ; Cơ quan ban hành quyết định
1975 Huân chương Lao động hạng nhất Lệnh số 71 – LCT ngày 12/8/1975 của Chủ tịch nước
1983 Huân chương Độc lập hạng ba Quyết định số 297 KT/HĐNN ngày 09/4/1983 của Chủ tịch nước
1988 Huân chương Độc lập hạng nhì Quyết định số 98 KT/HĐNN ngày 09/4/1988 của Chủ tịch nước
1998 Huân chương Độc lập hạng nhất Quyết định số 207 KT/CTN ngày 27/3/1998 của Chủ tịch nước
2007 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quyết định số 0248/QĐ-BCT ngày 15/01/2008
2007 Bằng khen của Trung ương Đoàn Quyết định số 043/QĐ-TƯĐTN ngày 10/01/2008
2008 Bằng khen của Trung ương Đoàn Quyết định số 610/QĐ-TƯĐTN ngày 29/12/2008
2008 Huân chương Lao động hạng nhất Quyết định số 342 /QĐ-CTN ngày 01/4/2008 của Chủ tịch nước
2009 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quyết định số 0393/QĐ-BCT ngày 20/01/2010
2010 Bằng khen của Công đoàn Công Thương Quyết định số 124/QĐ-CĐCT ngày 12/5/2010
2011 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quyết định số 234/QĐ-BCT ngày 12/5/2011
2012 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quyết định số 76/QĐ-BCT ngày 07/01/2013
2008 Giấy khen “Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu” Quyết định số 50/QĐ-ĐUK ngày 18/02/2009
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng. năm của quyết định công nhận thi đua ; Cơ quan ban hành quyết định
2009 Giấy khen “Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu” Quyết định số 32/QĐ-ĐUK ngày 27/01/2010
2010 Giấy khen “Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh ” Quyết định số 66/QĐ-ĐUK ngày 16/02/2011
2011 Giấy khen “Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu” Quyết định số 223/QĐ-ĐUK ngày 01/02/2012
2012 Giấy khen “Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu” Quyết định số 387/QĐ-ĐUK ngày 25/02/2013

 

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập